KOU PRIVE

Extollo bay kou prive a òganizasyon e konpayi nan sit Bèsi nou an oswa Pòtoprens.

Nan sitiyasyon espesyal nou kapab bay youn oswa plizyè klas nivo 1 sou sit ou.

Pri yo varye selon zòn, metye, ak kantite etidyan yo.

 

Tanpri kontakte-n pou plis enfòmasyon.

masonry
press to zoom
welding
press to zoom
electric
press to zoom
1/1

*Pri avan yo se estimasyon ki ka sibi chanjman.  Depi nou fin ankontak ak ou, n-ap soumèt yon devi espesyalman pou ou e ki adapte ak bezwen ou yo.

Ou enterese ak yon klas k-ap bay a tout moun? Klike la…