Kiyès nou ye?

Extollo Training & Construction S.A. anregistre legalman an Ayiti pa Exollo International.  Nou ofri fòmasyon pwofesyonèl nan zafè ekonstriksyon e aksepte nan pwogram nou yo etidyan ki majè kote nou aprann yo prensip entènasyonal pou moun konstwi nan zafè masonri, beton, elektrik, soudaj elatriye. Answit, Òganizasyon an bay opòtinite a etidyan ki kalifye yo pou yo kontinye fòmasyon yo gras a travay ekonstriksyon k-ap fet sou sit lan Bercy.

Nou ap travay nan yon lokalite ki rele Bercy an Ayiti. Etidyan ki gradye nan pwogram nou yo, non sèlman gen konpetans pou yo travay men tou enskri nan yon baz de done ki pèmet ke nou rete an kontak ak yo e rekòmande yo pou travay  bay patnè nou yo lè opotinite an parèt.

 

paynow button.PNG