top of page
51888212980_af68c817ea_c.jpg
N-AP BATI BON KALITE  MENDEV AK GAM PWODWI EKONSTRIKSYON
We build structures, products, and people you can trust.

FOMASYON

Pwogram fòmasyon nou an ofri kou pwofesyonèl nan mason, beton, elektrisite, soudi ak plis ankò.  Etidyan ki selksyone yo jwenn opòtinite pou yo avanse gras ak fòmasyon pratik atravè pwogram Pratik/Nivo 2 nou an.

51888212980_af68c817ea_c.jpg
51873138507_4145a024b5_o.jpg

EKONSTRIKSYON

 

Konpayi konstriksyon nou an ap devlope pou kounye-a plizyè pwodwi tankou kay ak mi sekirite ki itilise tiltòp kòm teknoloji ekonstriksyon - premye nan kalite sa an Ayiti. N-ap konstwui kapasite nou pou-n ofri pwodwi de fabrikasyon metalik de wo nivo.

Kontakte nou

11 Rue de l'Habitat

Bercy, Cabaret, HT 6420

haitioffice@extollosa.com

Tel: +509 3264 0717

Mèsi pou mesaj ou a

contact
bottom of page