Kiyès nou ye?

Extollo Training & Construction S.A. anregistre legalman an Ayiti pa Exollo International.  Nou ofri fòmasyon pwofesyonèl nan zafè ekonstriksyon e aksepte nan pwogram nou yo etidyan ki majè kote nou aprann yo prensip entènasyonal pou moun konstwi nan zafè masonri, beton, elektrik, soudaj elatriye. Answit, Òganizasyon an bay opòtinite a etidyan ki kalifye yo pou yo kontinye fòmasyon yo gras a travay ekonstriksyon k-ap fet sou sit lan Bercy.

Nou ap travay nan yon lokalite ki rele Bercy an Ayiti. Etidyan ki gradye nan pwogram nou yo, non sèlman gen konpetans pou yo travay men tou enskri nan yon baz de done ki pèmet ke nou rete an kontak ak yo e rekòmande yo pou travay  bay patnè nou yo lè opotinite an parèt.

 

Estaf Lan

Mirlande Croisile
Sipèvizè Ekipman

Mirlande te tou dabò pran fòmasyon nan masonri nan Boacia, Lokalite kote ke li ap viv.  Alòske li te deja yon bon bòs mason, li aprann anpil nan Esoudi tou. Li pwofite pran fòmasyon ak Extollo e konplete konsa tout metye ke nou ofri yo.  Jodi-a, li ap anseye Esoudi nan nivo 1 pandan ke li ap jwe wòl Sipèvizè Ekipman tou.

Wilkens Versailles
Kòdonatè Operasyon

Wilkens te resevwa nan yon premye tan fèmasyon nan men Extollo an 2011 nan pwojè Vilaj Timoun Okipe Lagonav. Li vin jwenn Direktè Peyi-a an 2016 pou li ka ede-l avek enplantasyon oganizasyon-an nan Bercy, Cabaret.  wilkens@extollosa.com

Jeffte Fenelus
Sipèvizè Mentnans

Jeffté ap bay sèvis li nan Extollo depi kèk tan. Atansyon li ak detay, sousi-l pou travay kalite ak bon konpètman-l se tankou yon fòs ki mete plis vi nan òganizasyon an. Anplis ke li ap anseye, li responsab tout travay enstalasyon k-ap fèt nan espas lan.

Jessica Jean
Administratè

Jessica entegre ekip lan kòm Asistant Administrativ. Li se yon moun ki trè entelijan e ki aprann vit. Kounye-a, l-ap pouswiv etid li avèk objekif pou li ka dirije mye e devni yon moun ki antreprann mye.  jessica@extollosa.com

Junior Medard
Direktè Jeneral

Junior te kòmanse avèk Extollo nan mwa avril 2019. Junior gen anpil ane eksperyans nan travay ak biznis nan Ayiti. Li itilize kapasite lidèchip ak biznis li pou l kontinye antrene ak devlope anplwaye ayisyen nou yo epi avanse Extollo an Ayiti.

junior@extollosa.com

Junior Medard
Direktè Jeneral

Junior te kòmanse avèk Extollo nan mwa avril 2019. Junior gen anpil ane eksperyans nan travay ak biznis nan Ayiti. Li itilize kapasite lidèchip ak biznis li pou l kontinye antrene ak devlope anplwaye ayisyen nou yo epi avanse Extollo an Ayiti.

junior@extollosa.com

Click HERE to see our US Team!