SA-W DWE KONNEN DE NOU

Misyon nou se libere potansyèl Ayiti nan bati yon demen pi fò atravè fòmasyon yon mendèv ekonstriksyon ki gen karaktè ak kapasite pandan ke n-ap pote pwodwi ak sèvis tou nèf nan zafè konstriksyon.

Pwogram fòmasyon nou an ofri kou pwofesyonèl nan mason, beton, elektrisite, soudi ak plis ankò.  Etidyan ki seleksyone yo jwenn opòtinite pou yo avanse gras ak fòmasyon pratik atravè pwogram Pratik/Nivo 2 nou an. Konpayi konstriksyon nou an ap devlope pou kounye-a plizyè pwodwi tankou kay ak mi sekirite ki itilize tiltòp kòm teknoloji ekonstriksyon - premye nan kalite sa an Ayiti. N-ap konstwi kapasite nou pou-n ofri pwodwi de fabrikasyon metalik de wo nivo.

 

Nou twouve-n nan Bèsi, avèk yon lòt kanpis nan Pòtoprens. Gradye nou yo pa sèlman ale ak konpetans pou yo travay men yo entegre tou Asosiyasyon Ansyen Etidyan nou an, ki pèmèt yo benefisye de rezo Extollo-a k-ap grandi nan edistri konstriksyon an.  Extollo Training & Construction S.A. se yon biznis ki anrejistre an Ayiti e ki fonde pa Extollo International.

 

Estaf Lan

IMG_7027.jpg
James Stephano Jean-Baptiste 
Koòdonatè Pwogram Fòmasyon

Yon diplome nan jeni nan Inivèsite GOC nan Pòtoprens, Stephano te rantre nan Extollo an 2021 apre li te fin fè fòmasyon nan masonry ak soude ak reyalize enpak Extollo te kapab genyen sou peyi a. Stephano se fotograf rezidan Extollo tou, ansanm ak ede ak anpil pwojè Extollo andeyò Lekòl Komèsyal la. Stephano patisipe nan anpil òganizasyon tankou legliz li, gwoup mizik, ak travay charitab.

IMG_3348.JPG
Jeffte Fenelus
Metal Fab & Construction Clerk

Jeffté ap bay sèvis li nan Extollo depi kèk tan. Atansyon li ak detay, sousi-l pou travay kalite ak bon konpètman-l se tankou yon fòs ki mete plis vi nan òganizasyon an. Anplis ke li ap anseye, li responsab tout travay enstalasyon k-ap fèt nan espas lan.

IMG_1655.JPG
Jonathan Dagrin
Kòdonatè Tilt-Up

Jonathan te rantre nan ekip Extollo an 2020 apre li te fin gradye nan tèt klas fòmasyon li a. Li te montre gwo potansyèl kòm yon pwofesè ak konpetans angle li yo gen anpil valè. jonathan@extollosa.com

Keith Headshot 2019.jpg
Keith Cobell
Prezidan

Keith pote llidèchip estratejik ak jesyon an jeneral pou Extollo pandan l ap sipòte misyon Extollo a ki se ekipe ak libere potansyèl gason ak fanm nan Ayiti atravè metye konstriksyon yo - tout sa nan objektif pou bati estrikti trè bon kalite ak mendev trè kalifye pou kreye yon Ayiti pi fò.

jeff.jpg
Jeff Ballard
Manadjè konstriksyon ak Fabrikasyon Metalik

Jeff Ballard, se yon enstriktè sètifye SNERK e yon aktyèl ESS (Enspektè Soudi Sètifye) ak FSS (Fòmatè Soudi Sètifye) ak manm Sosyete Soudi Ameriken avèk plis pase 49 lane ekperyans nan fabrikasyon metalik, li bay direktiv ak fè kontwòl kalite nan tout fòmasyon soudi Extollo yo.  Avan li te entegre Extollo, Jeff te fè pati de konsèy administrasyon Lekòl Teknik Yòk nan Kolin Wòch, Kawolin Disid apre yon long karyè reyisi nan pwòp chòp fabrikasyon metalik li.

IMG_3365.JPG
Jessica Jean
Administratè

Jessica entegre ekip lan kòm Asistant Administrativ. Li se yon moun ki trè entelijan e ki aprann vit. Kounye-a, l-ap pouswiv etid li avèk objekif pou li ka dirije mye e devni yon moun ki antreprann mye.  jessica@extollosa.com

IMG_3761.JPG
Junior Medard
Direktè Jeneral

Junior te kòmanse avèk Extollo nan mwa avril 2019. Junior gen anpil ane eksperyans nan travay ak biznis nan Ayiti. Li itilize kapasite lidèchip ak biznis li pou l kontinye antrene ak devlope anplwaye ayisyen nou yo epi avanse Extollo an Ayiti.

junior@extollosa.com

ShermanBalch.jpg
Sherman Balch
Kontraktè

Sherman se yon ekspè rekoni entènasyonalman nan teknoloji konstriksyon tiltòp, avèk anpil eksperyans nan rechèch ak devlopman nouvèl teknik konstriksyon ak pwosedi pou endistri. Yon kontraktè akonpli, desinatè/konstriktè, ak devlopè, avèk plis pase 40 lane karyè, Sherman dirije gro pwojè konstriksyon atravè Nò Kalifoni.

Klike la pou-w ka wè Ekip Etazini an