top of page
Masonry L1 in TC.jpg
N-AP BATI BON KALITE  MENDEV AK GAM PWODWI EKONSTRIKSYON

KREYE RICHÈS

KIYES NOU YE

Misyon nou se libere potansyèl Ayiti nan bati yon demen solid atravè fòmasyon yon mendèv ekonstriksyon ki gen karaktè ak kapasite pandan ke n-ap pote pwodwi ak sèvis tou nèf nan zafè konstriksyon.

Nou se Extollo Training & Construction S.A., yon biznis an Ayiti ki fonde pa Extollo International. Nou vize enpakte pozitivman moun, kominote, ak endistri ekonstriksyon-an atravè inovasyon, entegrite ak ekselans.

FOMASYON

Pwogram fòmasyon nou an ofri kou pwofesyonèl nan mason, beton, elektrisite, soudi ak plis ankò.  Etidyan ki selksyone yo jwenn opòtinite pou yo avanse gras ak fòmasyon pratik atravè pwogram Pratik/Nivo 2 nou an.

IMG_3735.JPG
IMG_2493.JPG

EKONSTRIKSYON

 

Konpayi konstriksyon nou an ap devlope pou kounye-a plizyè pwodwi tankou kay ak mi sekirite ki itilise tiltòp kòm teknoloji ekonstriksyon - premye nan kalite sa an Ayiti. N-ap konstwui kapasite nou pou-n ofri pwodwi de fabrikasyon metalik de wo nivo.

Kontakte nou

11 Rue de l'Habitat

Bercy, Cabaret, HT 6420

haitioffice@extollosa.com

Tel: +509 3264 0717

Mèsi pou mesaj ou a

contact
bottom of page